Ausstellungen (Archiv)

Kultursonntag 2017 b Glashaus 2016 OA 20160608 Kultursonntag 2012 a
Kultursonntag 2016 a Karte Drüb a  Drüb 2016 OA 2015 Kultuirsonntag 2015 a
Kalkunst 2014 OA 2014 a Sansibar 2014 Kolping 2013
Musikschuile 2013 Klakkunst 2013 Caritas 2013 Orangerie 2013 a
OA 2013 a Lingua Madre 1 filtered cor b  Lingua Madre 2012 OA 2012 a Kliem 2012
Bodega 2011 a OA 2011 a Kultursonntag 2011 Rathaus 2011 a
Bodega 2010 Karte Ateliereröffnung  2010 a